top of page

HÅLLBARHET

Hållbarhet i ett VidaRe begrepp

Hållbarhet är ett ord som alla slänger sig med idag. Vi har det med i vår vardag. Har haft det med sedan vi började i branschen. Vi bär det i vårt DNA och arbetar varje dag för att förflytta oss framåt. Utveckla oss själva och vår affär. Bidra till att förflytta vår bransch framåt.

 • Miljö – Vi hanterar miljö med största respekt. Klimatfrågan är med oss i alla beslut vi tar. Från tidig ide till förvaltning. Alltid hållbart. Kompetent. Genomtänkt. Med optimal impact.

 • Socialt – Vi tar ansvar som företag och individer. Passion för sociala frågor i ett större perspektiv är för oss lika självklart som ett lokalt, involverande engagemang. Hos oss är mångfald, jämlikhet, integration och andra utmaningar för vårt samhälle en självklarhet för oss att engagera oss i. Vi ser möjligheter och mervärde där andra ser problem. 

 • Ekonomiskt – Vi ser den goda affären som utgångspunkt för all form av långsiktig hållbarhet. 

Hållbarhet i praktiken. Hållbarhet i projekten

 • Planering och Utformning
  Planering av ytor, utformning av platsen och tekniska system, inte minst effektiv energiförsörjning och minimering av vårt koldioxidavtryck är essentiellt då vi i tidigt skede optimerar varje enskilt projekt . Alla projekt har sina unika förutsättningar men sånt som alltid står på "att se över- listan" Effektivisering av energiförbrukning, optimering av kommunikationer (finns t.ex. möjligheter till bil/båtpool?), Vi planerar och utformar med de lokala förutsättningarna, för trygghet, för framtiden. Långsiktigt.

 • Genomförande
  Hållbara leverantörskedjor, användning av återvunnet material, källsortering, nyttjande av mest energieffektiva och klimatsmarta maskiner är några av de hörnstenar vi tar med oss in i det hållbara genomförandet. Vi har en lång och solid erfarenhet av byggprocessen och kommer just i detta avseende med största spetskompetens. 

 • Säkerhet och arbetsvillkor
  Att välja samarbetspartners är a och o i detta hänseende. Vi arbetar med renommerade och trygga samarbetspartners som ställer samma höga krav på rutiner som vi gör. 

bottom of page